Tin bán đất

KHU DU LICH SINH THÁI
 200 tỷ  16897 m2
 Đất Thổ Cư  16/04/2021
 TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TP. HCM
Nhà chim yến 1
 10 tỷ  200 m2
 Đất Thổ Cư  10/10/2019
 Lô 1 - Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ - TP. HCM
Nhà chim yến 2
 20 tỷ  400 m2
 Đất Thổ Cư  08/10/2019
 Lô 1 - Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ - TP. HCM
Nhà chim yến 3
 4.66 tỷ  161 m2
 Đất Thổ Cư  10/10/2019
 Lô 6 - Nhà chim 3 - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TPHCM
Nhà chim yến 4
 4.66 tỷ  161 m2
 Đất Thổ Cư  10/10/2019
 Lô 6 - Nhà chim 4 - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TPHCM
Nhà chim yến 9
 12.3 tỷ  300 m2
 Đất Thổ Cư  15/10/2019
 Lô 10 căn - Nhà chim - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TP. HCM
Nền đất và Móng nhà chim yến TAM THÔN HIỆP
 3 tỷ  161 m2
 Đất Thổ Cư  10/10/2019
 Lô 6 - 4 căn liên tiếp - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TPHCM
VILA NGHỈ DƯỠNG
 20 tỷ  1418 m2
 Đất Thổ Cư  08/10/2019
 Nguyễn Công Bao - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TP. HCM
Dưới chân cầu Tắc Tây Đen - CẦN GIỜ - TPHCM
 7.55 tỷ  581 m2
 Đất Thổ Cư  08/10/2019
 Dưới chân cầu Tắc Tây Đen, CẦN GIỜ, HCMC
NHÀ NGAY CHỢ AN THỚI ĐÔNG - CẦN GIỜ - TPHCM
 1 tỷ  123 m2
 Đất Thổ Cư  17/10/2019
 CHỢ AN THỚI ĐÔNG - CẦN GIỜ - TPHCM - ĐANG XÂY NHÀ CHIM YẾN
Kế chùa Cao Đài - CẦN GIỜ - TPHCM
 3.05 tỷ  250 m2
 Đất Thổ Cư  17/10/2019
 Tam Thôn Hiệp - Kế chùa Cao Đài - Cano - CẦN GIỜ - TPHCM - ĐANG XÂY NHÀ CHIM YẾN
Bán đất nhà chim yến
 2.7 tỷ  225 m2
 Đất Nền Thổ  17/10/2019
 Lô 1 - Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ - TP. HCM - đối diện nhà chim 2 -ĐÃ ÉP CỌC
Đất nhà chim yến TAM THÔN HIỆP
 5.8 tỷ  385 m2
 Đất Nền Thổ  17/10/2019
 Lô 1 - Góc cuối đường - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TP. HCM - ĐÃ LÀM MÓNG
Đất nhà chim yến TAM THÔN HIỆP
 2.6 tỷ  200 m2
 Đất Thổ Cư  17/10/2019
 Lô 1 - Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ - TP. HCM
Đất nhà chim yến TAM THÔN HIỆP
 2.6 tỷ  200 m2
 Đất Thổ Cư  08/10/2019
 Lô 1 - Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ (LongDau) - TP. HCM
Nhà khu dân cư
 600 triệu  50 m2
 Đất Thổ Cư  10/10/2019
 Lô 3 - Đường ngang cuối - Nhà 7 Hùng - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TP. HCM
Nhà khu dân cư
 1.88 tỷ  125 m2
 Đất Thổ Cư  10/10/2019
 Lô 3 - Góc cuối đường - Nhà kho - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TP. HCM
Nhà khu dân cư
 1.56 tỷ  104 m2
 Đất Thổ Cư  10/10/2019
 Lô 4 - Cuối đường - Nhà Lai - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TP. HCM
Đất nền khu dân cư
 4.06 tỷ  271 m2
 Đất Thổ Cư  10/10/2019
 Lô 4 - Góc cuối đường - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TP. HCM
Đất nền khu dân cư
 2.48 tỷ  165 m2
 Đất Thổ Cư  10/10/2019
 Lô 4 - Góc đầu tiên - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TPHCM
Nhà khu dân cư
 1.5 tỷ  107.5 m2
 Đất Thổ Cư  04/11/2019
 Lô 6 - Nhà Tiến - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TP. HCM
Đất nền khu dân cư
 4.5 tỷ  300 m2
 Đất Thổ Cư  10/10/2019
 Lô 10 căn - Nền - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TP. HCM
Nhà khu dân cư
 1.2 tỷ  100 m2
 Đất Thổ Cư  10/10/2019
 Mốc keo - Cạnh miếu - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TP. HCM
Đất nền khu dân cư
 6.6 tỷ  440 m2
 Đất Thổ Cư  08/10/2019
 Nguyễn Công Bao - Kế Villa - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TP. HCM
Nhà khu dân cư
 4.68 tỷ  178 m2
 Đất Thổ Cư  10/10/2019
 Nguyễn Công Bao - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TP. HCM
Đất nền khu dân cư
 11.4 tỷ  570 m2
 Đất Thổ Cư  10/10/2019
 Nguyễn Công Bao - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TP. HCM
Đất nền khu dân cư
 1.29 tỷ  107.5 m2
 Đất Thổ Cư  10/10/2019
 Lô 6 đầu - Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ
Đất nền khu dân cư
 3.75 tỷ  312.5 m2
 Đất Thổ Cư  10/10/2019
 TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ - TP. HCM (ke o om)
Đất nền khu dân cư
 2.94 tỷ  245 m2
 Đất Thổ Cư  08/10/2019
 Lô 4 - giữa - TAM THÔN HIỆP - CẦN GIỜ (gần kho)